04.4 Cài đặt CPU & RAM Info

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé

Không cần mất công vào SSH, không cần phải vào phần quản lý của nhà cung cấp VPS, bạn vẫn có thể xem được thông tin ngay trên Sentora panel của mình. Chỉ cần cài Addon CPU & RAM Info.

Cài đặt: Vào SSH chạy các lệnh sau:

zppy repo add repo.legiang.net
zppy update
zppy install cpuraminfo

Sau đó vào Module Admin để bật nó lên. Lưu ý: Do cái này xem thông tin hệ thống, nên bạn chỉ để cho Administrator xem thôi nhé.

CPU and Ram info

CPU and Ram info 2CPU and Ram info 3

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé
CHIA SẺ