02. Hướng dẫn cấu hình cơ bản cho Sentora

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé

Phần này mình xin mượn bài của bác Luân bên hocvps.com nhé, vì làm mới thì nó cũng giống vậy thôi.

Ngay sau khi cài đặt xong Sentora, bạn cần phải cấu hình lại một vài tham số để server hoạt động được chính xác nhất.

Giao diện trang quản lý Sentora sau khi đăng nhập:sentora panel

Sau khi cài đặt hoàn chỉnh, Sentora sẽ tạo cho bạn tài khoản quản trị zadmin. Bạn chỉ nên sử dụng account này để quản trị server, không nên dùng để quản lý website. Mỗi website nên gán cho một user khác nhau để bảo mật tốt hơn.

2.1 Update thông tin cá nhân

– Password mặc định Sentora tự tạo rất khó nhớ (để bảo mật). Nếu muốn thay đổi các bạn hãy vào Account Information >> Change Password rồi nhập Password hiện tại, Password mới rồi Change.

– Đừng quên vào Account Information >> My Account và cập nhật lại thông tin cá nhân.

2.2 Cấu hình Sentora

Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành cấu hình cho Sentora bằng cách truy cập vào Server Admin >> Sentora Config. 2 thông tin quan trọng nhất cần cập nhật là From Address và From Name.

 

sentora-config2.3 Xóa hoặc edit thông báo

Luôn luôn có một thông báo với nội dung “Welcome to your new Sentora installation! You can remove this message from the Client Notice Manager module. This module allows you to notify your clients of service outages, upgrades and new features etc :-)” ở trên cùng với tất cả các tài khoản. Nếu muốn xóa nó đi hoặc thay đổi nội dung bạn hãy vào Reseller >> Client Notice Manager.

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé
CHIA SẺ