Cách sử dụng ổ đĩa NTFS trên Centos 7

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé

Hướng dẫn này sẽ giúp các bạn biết cách sử dụng ổ đĩa NTFS trên Centos hoặc các OS dựa trên nền tảng Redhat bằng driver NTFS-3G

Cài đặt EPEL repository

Chạy lệnh sau để cài đặt EPEL repository:  yum -y install epel-release

Cài đặt NTFS-3G

Lệnh cài đặt như sau:  yum -y install ntfs-3g

Tạo thư mục để chứa ổ đĩa NTFS:  mkdir /mnt/win  các bạn có thể thay win thành tên gì cũng được, miễn sao là nhớ và thay thế trong các lệnh tiếp theo

Sử dụng ổ NTFS trên Centos:

  • Chạy lệnh sau:  mount -t ntfs-3g /dev/sdb1 /mnt/win
  • Để ngắt kết nối với ổ NTFS ta sử dụng lệnh:  umount /mnt/win
  • Tự động kết nối ổ NTFS khi khởi động:

Ta mở file /etc/fstab bằng lệnh  nano /etc/fstab  và thêm lệnh sau vào /dev/sdb1 /mnt/win ntfs-3g defaults 0 0

Lưu ý: sdb1 này là kiểu đánh dấu ổ đĩa trên linux của các bạn, có thể là sda1,…

Để xem nó là gì các bạn gõ lệnh df -h và chú ý ổ đĩa ngay phần /boot nó là gì mà thay thế vào nhé

Chúc các bạn thành công!

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé
CHIA SẺ