Cài đặt Ioncube loader trên Sentora

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé

Cài đặt Ioncube loader trên Sentora

Trước khi cài đặt mình xin nói ngắn gọn về Ioncube loader xíu nhé. IonCube Loader là thư viện PHP dùng với những file được mã hóa bởi phần mềm ionCube Encoder. Nói chung sẽ có 1 số source hoặc plugin nào đó cần cái này thì cài vào thôi.

Theo hướng dẫn cài Sentora của mình, là setup trên Centos 7 64bit. Nên mình chỉ hướng dẫn ngắn gon cho các bạn thôi.

Tải source cài đặt Ioncube Loader trên Sentora về

Cài đặt Ioncubeloader: 

Copy extension vào đúng vị trí cần thiết. Đối với Sentora thì phần mở rộng sẽ nằm ở /usr/lib64/php/modules

Sau khi chạy lệnh xong, chúng ta mở php.ini lên

và copy đoạn lệnh sau vào

Cuối cùng là restart lại htppd:  service httpd restart

Để kiểm tra, các bạn chạy php -v để xem thông tin, nếu thấy như hình là OK rồi nhé

cài đặt ioncube loaderNhư vậy chỉ cần vài bước đơn giản ta đã cài đặt Ioncube loader trên Sentora thành công.

Chúc bạn may mắn!

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé
CHIA SẺ