Cài đặt Redis cache cho Sentora

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé

Tại sao phải phài đặt Redis cache cho sentora?

Đơn giản Redis cache là hệ thống caching lưu trữ dữ liệu trong RAM tương tự như Memcached. Không chỉ hỗ trợ cache dạng keys/values tốt như Memcached mà Redis còn hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu khác như hash, list, set, sorted set, string.

Redis hỗ trợ đầy đủ các chức năng tương tự Memcached nhưng có thao tác lấy và nạp dữ liệu rất nhanh chóng, hơn hẳn memcached.

redis cache cho sentoraTrong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Redis cho sentora, đồng thời hướng dẫn cấu hình cho Redis hoạt động được trên WordPress.

Lưu ý: Bài này dành cho Sentora trên nền tảng centos 7x 64 bit và php 5.6.x nha. Các bạn xài bản khác mình không support được nha.

Hướng dẫn cài đặt Redis

Để Redis có thể làm việc tốt, chúng ta sẽ cài đặt Redis server cùng với extension PhpRedis để PHP có thể kết nối được với Redis.

Nhưng trước khi cài nó chúng ta cần gỡ bỏ memcache ra để tránh bị lộn xộn, chồng chéo càng làm nặng hệ thống.

Giờ thì cài redis cache cho sentora bằng xcc lệnh cài đặt như sau

Sau khi cài xong chúng ta sẽ khởi động redis cache và cấu hình cho nó chạy chung với hệ thống

Cuối cùng là kiểm tra xem nó có hoạt động hay chưa

Đôi với Redis cache:

Nếu kết quả về PONG là ok

Đối với extension PhpRedis

Kết quả trả về redis là ok

Sử dụng Redis với WordPress

Sau khi cài đặt xong Redis và kích hoạt service, bạn chỉ cần cài đặt thêm plugin Redis Object Cache, kích hoạt lên là xong, rất đơn giản.

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé