Thần điêu hiệp lữ 1995

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé

Thần điêu đại hiệp (tiếng Hoa:神鵰俠侶) là bộ phim truyền hình do đài truyền hình TVB – Hồng Kông phát hành dựa trên tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kim Dung.

Xem nhiều bản rồi, vẫn thấy bản này là hay nhất

Bản thì hiệp ứng quá đà, bản thì sai cốt truyện, bản thì đóng quá dở (đặc biệt là bản năm 2016)

Diễn viên

 1. Cổ Thiên Lạc – Dương Quá
 2. Lý Nhược Đồng – Tiểu Long Nữ
 3. Bạch Bưu – Quách Tĩnh
 4. Ngụy Thu Hoa – Hoàng Dung
 5. Phó Minh Hiến – Quách Phù
 6. Lý Ỷ Hồng – Quách Tương
 7. Tuyết Lê – Lý Mạc Sầu
 8. Lạc Ứng Quân – Hoàng Dược Sư
 9. Lưu Đan – Hồng Thất Công
 10. Châu Thiết Hoà – Âu Dương Phong
 11. Lê Hán Trì – Nhất Đăng
 12. Lê Diệu Tường – Chu Bá Thông
 13. Lưu Gia Huy– Kim Luân pháp vương
 14. Lỗ Chấn Thuận – Hoắc Đô
 15. Huỳnh Trọng Khuông – Đạt Nhĩ Ba
 16. Trương Khả Di – Trình Anh
 17. Giản Bội Quân – Lục Vô Song
 18. Tô Ngọc Hoa – Công Tôn Lục Ngạc
 19. Chiêm Bỉnh Hy – Gia Luật Tề
 20. Trần Khải Thái – Doãn Chí Bình
 21. Đới Chí Vỹ – Triệu Chí Kính
 22. Trương Dực – Công Tôn Chỉ
 23. La Lan – Cừu Thiên Xích
 24. Trịnh Lôi: Cừu Thiên Nhận (Từ Ân)
 25. Lý Quế Anh – Hồng Lăng Ba
 26. Lưu Giang – Võ Tam Thông
 27. Lý Lệ Lệ – Võ Tam Nương
 28. Ngô Gia Huy – Võ Đôn Nho
 29. Lý Gia Cường – Võ Tu Văn
 30. Giang Nghị – Kha Trấn Ác
 31. Mã Hải Luân – Lưu Anh (Anh Cô)
 32. Ngu Thiên Vỹ – Lỗ Hữu Cước
 33. Huỳnh Trí Hiền – Hốt Tất Liệt
 34. Thái Vân Hà – Gia Luật Yến
 35. Hà Khiết San – Hoàn Nhan Bình
 36. Lý Giai Anh – Hồng Lăng Ba
 37. Trương Diên – Hà Nguyên Quân
 38. Lương Thiếu Địch – Hà Phát Bạch
 39. Lý Tử Hùng – Lục Triển Nguyên
 40. Ngô Gia Lạc – Quách Phá Lỗ
 41. Lý Hải Sinh – Khô Mộc đại sư
 42. La Quân Tả – Lộc Thanh Đốc
 43. Quách Đức Tín – Khưu Xứ Cơ
 44. Tôn Quý Khanh – Vương Xứ Nhất
 45. Thái Quốc Khánh – Hách Đại Thông
 46. Lý Diệu Kính – Vương Trùng Dương
 47. Phùng Hiểu Văn – Lâm Triều Anh
 48. Đới Thiếu Dân – Thôi Chí Phương
 49. Đặng Nhữ Siêu – Lý Chí Thường
 50. Trần Địch Khắc – Sa Thông Thiên
 51. Mạch Tử Vân – Hầu Thông Hải
 52. Tiêu Hùng – Bành Liên Hổ
 53. Phùng Tố Ba – Tôn bà bà
 54. Vương Duy Đức – Bì Thanh Huyền
 55. Hoàng Vĩ Lâm – Cơ Thanh Hư
 56. Tiết Thuần Cơ – Thân Chí Phàm
 57. Trần Trung Kiên – Gia Luật Sở Tài
 58. Bác Quân – Hàn khất cái
 59. Du Biểu – Trần khất cái
 60. Lương Kiện Bình – Lục Quán Anh
 61. Đàm Bội San – Trình Dao Gia
 62. Hà Hạo Nguyên – Chu Tử Liễu
 63. Liêu Lệ Lệ – Tôn Bất Nhị
 64. Trần An Oánh – Cô Ngốc
 65. Lý Quốc Lân – Phùng Mặc Phong
 66. Trịnh Gia Sinh – Phàn Nhất Ông
 67. Quan Tinh – Tiêu Tương Tử
 68. Lý Tử Kỳ – Ni Ma Tinh
 69. Tuấn Hùng – Mã Quang Tá
 70. Trương Hồng Xương – Doãn Khắc Tây
 71. Lương Tuyết My – Nhu Nhi
 72. Đàm Nhất Thanh – Lã Văn Đức
 73. Giản Văn Đạt – Thiên Trúc cao tăng
 74. Quách Trác Hoa – Vương Chí Thản
 75. Hà Kim Linh – Trương Chí Quang
 76. Chu Vĩ Đạt – Sứ giả Mông Cổ
 77. Trần Triển – Tống Đức Phương
 78. Khu Nhạc – Lưu Xứ Huyền
 79. Chu Lạc Huy – Dục thần quỷ
 80. Đặng Dục Vinh – Đại đầu quỷ
 81. Lưu Quế Phương – Tiếu quỷ
 82. Hứa Thực Hiền – Vô thường quỷ
 83. Lương Minh Hoa – Sử Uy
 84. Trần Vĩnh Hân – Sử Mãnh
 85. Đới Diệu Minh – Sử Kiếm
 86. Lục Hy Dương – Sử Tiệp
 87. Hà Chưởng Quân – Sử Cường
 88. Lương Khâm Kỳ – Hà Sư Ngã
 89. Mạch Gia Luân – Bách Thảo Tiên
 90. Vu Phong – Thánh Nhân sư thái
 91. Thạch Vân – Cẩu nhục đầu đà
 92. Hoàng Thiên Đạc – Nhân trù tử
 93. Lã Kiếm Quang – Lương trưởng lão
 94. Ôn Văn Anh – Mông Kha
Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé
CHIA SẺ