11. Đổi port truy cập Sentora

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé

Đổi port truy cập Sentora. Tại sao phải đổi

Mặc đinh Panel sentora sẽ được truy cập qua 1 cái sub-domain, ví dụ: panel.zteck.net và đó là qua port 80.

Trường hợp bạn tạo 1 tài khoản hosting cho 1 ai đó, mà đôi khi cái sub domain của bạn khó nhớ, hoặc đại loại là bạn muốn truy cập dạng domain.com:port (hễ domain nào trỏ về VPS đều có thể sử dụng cái này, trừ domain có bật cloudflare). Khi đó việc đổi port này chỉ mất 5 phút mà thôi, rất đơn giản.

Bạn truy cập vào panel của Sentora, vào Sentora Config

đổi port truy cập Sentora

Bạn kéo xuống ngày phần Sentora Apache Port, sửa lại cái port mình thích rồi Save change lại, đợi khoảng 5 phút là đại công cáo thành

đổi port truy cập Sentora

Nếu các bạn muốn nhanh hơn thì chạy lệnh:

php -q /etc/sentora/panel/bin/daemon.php
service httpd restart

Tham khảo thêm: đổi port truy câp SSH
Chúc các bạn thành công!

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé
CHIA SẺ