09. Nâng cấp database cho Sentora

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé

Nâng cấp database cho Sentora từ 5.5 lên 10.1

Trước khi hướng dẫn nâng cấp mariadb lên 10.1, mình xin lưu ý: Mặc dù mariadb 10 chạy rất tốt, nhưng một số mã nguồn vẫn không chạy được. Do đó các bạn nên thận trọng trong việc nâng cấp này nhé.

Bây giờ thì các bước thực hiện như sau

-Tắt mariadb đang hoạt động và backup database:

-Update hệ thống: yum update -y

-Cài ứng dụng nano vào (nếu chưa có): yum install -y nano

-Bây giờ là tiến hành nâng cấp. Chạy lệnh nano /etc/yum.repos.d/MariaDB10.repo

-Copy các nội dung bên dưới vào, rồi nhấn Ctrl + O –> Enter để lưu lại và nhấn Ctrl + X để thoát ra

nâng cấp database

-Gỡ bỏ mariadb cũ:

-Cài mới mariadb bằng lệnh: yum -y install MariaDB-server MariaDB-client

-Cài đặt các php module để tương thích với mariadb 10:

PHP 5.6: sudo yum -y install php56w php56w-gd php56w-mysqlnd php56w-mcrypt

PHP 7.0: sudo yum -y install php70w-mysqlnd php70w-gd php70w-mcrypt

-Khởi chạy mariadb 10.1 và set nó khởi động chung với hệ thống:

Như vậy là xong, bây giờ vào panel kiểm tra nhé

nâng cấp database

Chúc các bạn thành công!

Từ 1/6, các bạn download theme hoặc plugin tại trang https://sharecode.pro nhé
CHIA SẺ